Índice:

  1. Avaliación sensorial dos alimentos
  2. Aspectos metodolóxicos da análise sensorial
  3. Formación do grupo de catadores
  4. Análise dos queisos galegos
  5. Deseño das fichas para a análise sensorial
  6. Normas españolas sobre análise sensorial